Rasregister

 

 

 

 

Stora Höns Tung Ras

 

 

Raser Färg Medlemsnummer
     
 Aracuana Blå  
 Aracuana Blå viltfärgad  
 Aracuana Vit  
 Aracuana Svart  
 Aracuana Tvärrandig  
 Aracuana Engelsk Pärlgrå  
 Australorps  Spåttad  73
 Australorps Svart  73
 Australorps Blå  73
 Brahma Guld blåbandad  
 Brahma Gul/blå columbia   
 Brahma Vit svartcolumbia (ljus  Columbia)  58
 Brahma Vit blå columbia  58
 Brahma Silver svartbandad  17,58
 Brahma Guld svartbandad  112
 Brahma Gul svartcolumbia  
 Brahma Grå vågrandig  
 Brahma Svart  
 Brahma Blå  
 Brahma Spättad   
 Brahma Blå silver med orange rygg BSO   
 Brahma Silver blåbandad  
     
 Barnevelder Svart dubbelkanttecknad  
     
 Dorking Silverhalsad  58
     
 Faverolle  Laxfärgad  58
     
 Houdan Svart/vitfläckig  
 Houdan    
 Houdan    
 Houdan    
 Houdan    
     
 IndiskaStridshöns    Fasanbrun jubilèe  
 Jersey Giant  Svart  
 Jersey Giant   Blå  
 Kochin  Vit  58,112
 Kochin  Gul  
 Kochin  Svart  112
 Kochin  Guld svartbandad  73
     
 Maran  Grårandig  
 Maran  Blå kopparfärgad  5
 Maran  Kopparfärgad  93,5
     
 Minorka  Svart  
     
 New Hampshire  Guld Brun  
 Orpington  Lavendel  112
 Orpington  Gul  73,112
 Orpington  Svart  
 Orpington  Legbarfärgad   
 Orphington  Guldsvartbandad/kantad  
 O-Shamo  Svart  
 Plymout Rock Tvärrrandig   
 Rhode Island  Red  
     
 Sussex  Vit svartcolumbia  108
 Sussex  Gul svartcolumbia  
 Sussex    
 Sulmtaler  Guld-svart vetefärgade  
     
 Welsumer  Rostfärgad  
 Wyandotte    
 Wyandotte  Guld svartbandad  
 Wyandotte  Silver svartbandad